Quantcast
WhatsUpIran Logo

OMID OLOUMI امید علومی

KNOW HIM BETTER

Name:Omid Oloumi
Farsi Name:امید علومی
Location:Tehran,Iran
Tags:Actor, Male singer, Pop
Profession:خواننده و بازیگر
Share |
8 Fans
1 Haters
Likabilityمحبوبیت
Talentاستعداد
Looksظاهر

Omid Oloumi Biography زندگينامه امید علومی

امید علومی نامزد سحر قریشی (بازیگر) می باشد و قرار است به زودی با هم ازدواج کنند. امید علومی یکی از خواننده های جوان ایرانی می باشد و تا امروز کارهای مجاز متعددی را وارد بازار کرده است. تعدادی از آلبوم های وی عبارتند از: آلبوم بهونه، آلبوم استرس و ...
Read more about Omid Oloumiخواندن زندگينامه کامل امید علومی

Omid Oloumi Photo Albums آلبوم‌های عکس امید علومی

Pictures of Sahar Ghoreishi and Her Fiance
Omid Oloumi Pictures
All Omid Oloumi Photo Albumsهمه آلبوم‌های عکس امید علومی

Omid Oloumi Film/TV فيلم‌شناسی امید علومی

All Omid Oloumi Film/TVهمه فيلم‌های امید علومی
CONTRIBUTORS:
Nash

COMMENTS

Sign in to post a comment
There is no comment yet.