Quantcast
WhatsUpIran Logo

ABOLFAZL POORARAB ابوالفضل پورعرب

KNOW HIM BETTER

COMMENTS

Sign in to post a comment
love Posted 12/7/2012 8:09:19 AM
سلام روز به خیر، اسم من لیلیان، من اطلاعات خود را بر روی http://www.whatsupiran.com خواندن و پیدا کردن آن واقعا جالب است. به همین دلیل است که من با شما تماس به طوری که ما می توانیم به دانستن هر دیگر بهتر برای روابط شخصی، در کنار من یک موضوع خاص به بحث با شما به عنوان یک نکته بسیار جدی است و من امیدوارم که به زودی از شما بداند. لطفا با من تماس بگیرید این آدرس ایمیل در (liliankabashi12@yahoo.com) به طوری که من شما عکس من ارسال و شما بگویید بیشتر در مورد خود من. همه نیاز من این است درک و علاقه خود را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد من .. مراقبت من به عنوان منتظر پاسخ شما، (liliankabashi12@yahoo.com) با احترام لیلیان
 
1